Prijava

PROIZVODI NA AKCIJI

230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L
Clavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80mlClavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80ml
Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.
Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1LSredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L
Clavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicomClavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicom
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% AlkoholDezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% Alkohol
Hero Alkohol 70% sa raspršivačem 1000ml Hero Alkohol 70% sa raspršivačem 1000ml

243002 Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% Alkohol

Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% AlkoholDezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% Alkohol
Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L 70% Alkohol
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.

HIGIJENSKA I HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU
Namenjen je brzoj i efikasnoj dezinfekciji ruku u zdravstvu, veterini, prehrambenoj industriji, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, predškolskim i školskim ustanovama, javnoj higijeni.(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV).
Prodajna cena360,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om
Modifikator cena:
Popust60,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO MANUS B 1L na bazi 70% Alkohola
HIGIJENSKA I HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU - 
primenjuje se za dezinfekciju ruku u zdravstvu, veterini,prehrambenoj industriji, hotelijerstvu i ugostiteljstvu,predškolskim i školskim ustanovama, javnoj higijeni, domaćinstvu i sl. Poseduje širok spektar antiseptičkog dejstva, brzo dezinfekciono dejstvo i brzo sušeći efekat. Lak za upotrebu.
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Preparat je gotov za upotrebu i koristi se nerazblažen
- HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU: Ruke prethodno dobro oprati i osušiti
-HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU: po 5ml. utrljava se po 3 minute u svaku šaku i podlakticu, zatim po 1ml. na zanoktice i masirati sterilnom četkom, te po 2ml. utrljavati po 2 minute u svaku šaku i podlakticu.
- Ne nanositi na oštećenu kožu!
- Poželjno je koristiti kreme za ruke posle nanošenja alkoholnih sredstava.


BEZBEDNOST:

ZNAK OPASNOST POZAR

- H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Čuvati van domašaja dece
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povređenog izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca od 1000 ml.

   


 • ROK TRAJANJA:

  • Pri normalnim uslovima skladištenja - NEOGRANIČEN


 • SASTAV:

  • 70% Etil Alkohola + 0,1% Kvaternarna amonijum jedinjenja

   Br.rešenja za stavljanje u promet:
   532-01-208/2010-03 od 10.01.2018


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

Nedavno pregledani proizvodi

linija3