Prijava

PROIZVODI NA AKCIJI

230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L
Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1LSredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L
Clavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicomClavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicom
Clavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80mlClavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80ml
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.

244002 Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L

Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1LSredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L
Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.

Sa ovim sredstvom možete brzo dezinfikovati telefon, kvake na vratima, daljinski, tastaturu, miš, radni sto itd., pa i ruke. Za kuću, kancelariju, bilo gde gde treba vrhunska dezinfekcija! Na bazi alkohola (baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)
Prodajna cena390,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om
Modifikator cena:
Popust-60,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Sredstvo za brzu dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK
Tečno sredstvo namenjeno za brzu dezinfekciju površina, predmeta, pribora koji ne dolaze u kontakt sa hranom, i ruku u zdravstvenim, farmaceutskim ustanovama, veterinarskim ambulantama i farmama, kao i prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, a preporučuje se u svakodnevnoj upotrebi koja nalaže vrhunsku dezinfekciju. Posebno je pogodan za dezinfekciju malih površina koje nisu lako dostupne.
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Preparat je gotov za upotrebu
- Koristi se raspršivanjem i prebrisavanjem krpom ili tkaninom.
- Na čistu površinu raspršiti tečnost tako da je cela površina prekrivena i zatim se prebriše čistom, suvom krpom.Nije potrebno ispiranje površina.
- Za dezinfekciju predmeti i pribori, nakon pranja se uranjaju u proizvod. Ruke se operu sapunom, isperu vodom a zatim se puste da se osuše.


BEZBEDNOST:

ZNAK OPASNOST POZAR

- Lako zapaljiva tečnost i para. 

- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povređenog izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca od 1000 ml.

   


 • ROK TRAJANJA:

  • 2 godine


 • SASTAV:

  • Aktivna supstanca:
   0.6% D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N, N"-bis (4-hlorofenil)-3, 12-dilimino-2, 4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)
   CAS: 18472-51-0; EC broj: 242-354-0

   Br.rešenja za stavljanje u promet:
   532-01-2166/2016-19


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

Nedavno pregledani proizvodi

linija3