Prijava

PROIZVODI NA AKCIJI

Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L sa pumpicom (244004)Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L sa pumpicom (244004)
247016 SPREJ dozator za dezinfekciona sredstva R-3014-SP BELI 1000ml.247016 SPREJ dozator za dezinfekciona sredstva R-3014-SP BELI 1000ml.

244001 Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L

Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.

Sredstvo za suvo pranje ruku. Koristi se za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku na bazi alkohola (baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)
Prodajna cena350,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL-H
Tečno sredstvo na bazi alkohola za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku u zdravstvenim i farmaceutskim ustanovama, dezinfekciju ruku u veterini, prehrambenoj industriji, a preporučuje se i u svakodnevnoj profesionalnoj upotrebi.
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Gotov rastvor za upotrebu. Za higijensku dezinfekciju ruku potrebno je naneti 3 ml. proizvoda na prethodno oprane ruke i utrljavati 30 sekundi.
- Za hiruršku dezinfekciju ruku se na čiste, prethodno oprane ruke dozira po 2x5ml proizvoda u svaku šaku i podlakticu i utrljava 3 minuta. Postupak ponoviti 2 puta.
- Proizvod se koristi nerazblažen.
- U prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i veterini korisnici preparata u svaku šaku uspu 3ml. i prvo dezinfikuju područje oko noktiju, a zatim utrljaju po celim dlanovima i podlakticama.
- Proizvod se može koristiti putem dozatora istiskivanjem količine prema obaveštenju proizvođača ili direktnim nanošenjem iz originalne ambalaže tako da ruke budu potpuno nakvašene.


 

BEZBEDNOST:
ZNAK OPASNOST POZAR

- Lako zapaljiva tečnost i para.
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do iritacije kože potražiti medicinski savet.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke.
- Ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinski savet.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca od 1000 ml.

   


 • ROK TRAJANJA:

  • 2 godine

 •  
  SASTAV:

  • Aktivna supstanca:
   0.6% D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N, N"-bis (4-hlorofenil)-3, 12-dilimino-2, 4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)
   CAS: 18472-51-0; EC broj: 242-354-0


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

Nedavno pregledani proizvodi

linija3