Prijava

PROIZVODI NA AKCIJI

230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L230165 Dezinfekciono sredstvo za ruke DEZIHAND 1L
Sredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1LSredstvo za Dezinfekciju površina, predmeta i ruku na bazi alkohola DEZIQUICK 1L
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Clavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80mlClavis Alkohol Gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku 80ml
Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.Gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku sa pumpicom 500 ml.
Clavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicomClavis Alkohol Gel za dezinfekciju ruku 500ml sa pumpicom

244001 Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L

Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1LSredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.

Sredstvo za suvo pranje ruku. Koristi se za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku na bazi alkohola (baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)
Prodajna cena350,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om
Modifikator cena:
Popust-49,99 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL-H
Tečno sredstvo na bazi alkohola za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku u zdravstvenim i farmaceutskim ustanovama, dezinfekciju ruku u veterini, prehrambenoj industriji, a preporučuje se i u svakodnevnoj profesionalnoj upotrebi.
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Gotov rastvor za upotrebu. Za higijensku dezinfekciju ruku potrebno je naneti 3 ml. proizvoda na prethodno oprane ruke i utrljavati 30 sekundi.
- Za hiruršku dezinfekciju ruku se na čiste, prethodno oprane ruke dozira po 2x5ml proizvoda u svaku šaku i podlakticu i utrljava 3 minuta. Postupak ponoviti 2 puta.
- Proizvod se koristi nerazblažen.
- U prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i veterini korisnici preparata u svaku šaku uspu 3ml. i prvo dezinfikuju područje oko noktiju, a zatim utrljaju po celim dlanovima i podlakticama.
- Proizvod se može koristiti putem dozatora istiskivanjem količine prema obaveštenju proizvođača ili direktnim nanošenjem iz originalne ambalaže tako da ruke budu potpuno nakvašene.


 

BEZBEDNOST:
ZNAK OPASNOST POZAR

- Lako zapaljiva tečnost i para.
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do iritacije kože potražiti medicinski savet.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke.
- Ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinski savet.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca od 1000 ml.

   


 • ROK TRAJANJA:

  • 2 godine

 •  
  SASTAV:

  • Aktivna supstanca:
   0.6% D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N, N"-bis (4-hlorofenil)-3, 12-dilimino-2, 4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)
   CAS: 18472-51-0; EC broj: 242-354-0


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

Nedavno pregledani proizvodi

Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
244001 Sredstvo za Dezinfekciju ruku na bazi alkohola DEDERMOL H 1L
Prodajna cena350,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om

linija3