Prijava
×

Upozorenje

Sorry No Product Found!!.

04. Kante za otpatke

Kante za otpatke u ovoj grupi uglavnom su namenjene za korišćenje uz dispenzere za ubruse, za bacanje iskorišćenih papirnih ubrusa242001 Kanta za Otpatke 9L Tontarelli

Kanta za Otpatke 9L Tontarelli 19cm x 24cm x 39cm, četvrtasta, Tamno Sivo- Siva, oscilirajući poklopac


Sa PDV: 790,00 RSD


242002 Kanta za Otpatke 25L Tontarelli

Kanta za Otpatke 25L Tontarelli 31cm x 25cm x 52cm, četvrtasta, Tamno Sivo - Siva, oscilirajući poklopac


Sa PDV: 1200,00 RSD


242003 Kanta za Otpatke 50L Tontarelli

Kanta za Otpatke 50L Tontarelli 40cm x 32cm x 65cm, četvrtasta, Tamno Sivo - Siva, oscilirajući poklopac


Sa PDV: 1990,00 RSD

linija3