Prijava

Montaža sa bušenjem zida


Paravan za kadu 80x80cm

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 690,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 75x175cm Bela

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 890,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 200cm

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 750,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 80x80x80cm Bela

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 890,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 75x175x75cm Bela

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 1200,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 100x100cm

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 750,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 75x120cm Bela

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 750,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Paravan za kadu 90x90 polukružni Beli

Paravani za kadu izrađeni su od aluminijumskih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastifici- ranjem) u beloj boji. Paravani se pričvršćuju za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu. AL cevi se spajaju pla


Cena: 890,00 RSD
Modifikator cena:
Popust:


Šipka za zavesu za kadu ugaona univerzalna

Šipka za zavesu za kadu izrađena je od čeličnih cevi f25mm, naknadno zaštićenih elektrostatičkim lakom (plastificiranjem) u boji. Šipka za zavesu za kadu se pričvršćuje za zid pomoću tiplova i šrafova koji se nalaze u kompletu za montažu.


Cena: 650,00 RSD
Stara cena: 800,00 RSD
Modifikator cena:
Popust: -150,00 RSD

linija3